Задължителни ли са клиничните проучвания

Задължителни ли са клинични проучвания