Специални мерки за подкрепа на бизнеса, свързан с дейности по рециклиране на отпадъци.

Властите на България предприемат действия на няколко фронта, за да обучат жителите да бъдат екологично чисти и да сортират отпадъци. Една от такива стъпки е работата по преразглеждане на таксите за разделно събиране на боклука в посока намаляване на себестойността. Според градската администрация това може да допринесе за това, че повече хора започват съзнателно да се занимават с разделно събиране, за да се извърши правилно рециклиране на боклука.

Друга инициатива е обществена акция за разделно отпадъци, в която се включиха няколко домакинства. Близо до къщите им бяха поставени два контейнера с различни цветове. В едната беше необходимо да се поставят хартия, стъкло, пластмасови съдове, електрически уреди и т.н., в другата – хранителни отпадъци. В бъдеще боклукът, който подлежи на рециклиране, се изпраща в завода за сортиране на отпадъци и след това се рециклира.

Домакинства, които в резултат на акцията подходиха най-отговорно към въпроса за разделното събиране, получиха подарък. По време на акцията на депото са изкарани 500 тона по-малко боклук.

Поддръжка на бизнеса за рециклиране на отпадъци в България

Според статистиката в България се произвеждат няколко милиона тона твърди отпадъци годишно, това е 3 кг на човек на ден. Най-значимата част от отпадъците са твърдите битови отпадъци. Сред тях една пета е хартия, 25% са пластмаса, 5% са метални отпадъци и 3% са дървесина. Сега всички екологични проекти, реализирани , позволяват да се намали количеството на извозваните отпадъци, които се изпращат на депото с 20% годишно. Според прогнозите след години България ще рециклира целия обем боклук.

Сега властите насърчават работата на частни фирми в тази област. Така че, благодарение на подкрепата, беше възможно да се постигне намаляване на разходите за извозване на боклука в малки партиди – контейнери от 20 кубически метра. Това предпазва отломките от застой. Освен това общината подкрепя големите компании при закупуването на модерно оборудване за събиране и рециклиране на отпадъци.

 Сортиране и рециклиране на боклук